واحد مدیریت کارتخوان شرکت تعاونی انقلاب شهریار با بیش از ۱۰۰۰ دستگاه کارتخوان فعال در مناطق شهریار، اندیشه، کرج و تهران و با حمایت های مدیریت محترم عامل و به کارگیری دانش و تجربه پرسنل توانمند، موفق به تدوین سازوکارهایی در راستای سیستماتیک نمودن روال واریز تراکنش های کارتخوان ها به حساب های مشتریان محترم به منظور به حداقل رساندن دخالت های نیروی انسانی و به دنبال آن حذف خطاهای احتمالی در این فرآیند گردیده است. این دستاورد علاوه بر بالا بردن ضریب اطمینان سیستم واریز تراکنش ها و افزایش سرعت عمل و فراهم نمودن امکان افزایش تعداد سیکل های واریز روزانه، شرایط و زیرساخت های نرم افزاری لازم را برای افزایش ظرفیت واگذاری دستگاه های کارتخوان در تعداد نامحدود به مشتریان گرامی مهیا نموده است.